Skip to Content

VVD

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen in De Wolden

Op woensdag 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. In De Wolden hebben totaal 12.349 kiezers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot stemmen. Dit betekent een opkomst van 64,24%. In 2014 was de opkomst 63,64 %. In onderstaand overzicht staat hoeveel stemmen elke partij in De Wolden heeft gekregen. Ook wordt een vergelijking gemaakt met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De uitslagen zijn onder voorbehoud.

Het hoofdstembureau stelt op vrijdag 23 maart de definitieve verkiezingsuitslag vast. Dit gebeurt om 10.00 uur tijdens een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis.

Mega Teenage Party met rapper Sjors

Dwingelderveld-lezing 22 maart over weidevogels

De Dwingelderveld-lezing van donderdag 22 maart, die wordt gegeven in bezoekerscentrum Dwingelderveld, wordt gedomineerd door weidevogels op het Nederlandse platteland. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de grutto? In Nederland niet zo goed, maar in de ons omringende landen? Gastspreker drs. Jos Hooijmeijer, weidevogelonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, is betrokken bij onderzoek naar grutto, kemphaan en goudplevier, en weet daar boeiend over te vertellen. (meer…)

Albert Zoer vertelt

De internationaal bekende springruiter Albert Zoer uit Echten wordt maandagavond 19 maart geïnterviewd door Ineke Kemper van RTV Drenthe. Dit zal naast de bibliotheek plaatsvinden in de centrale hal van de school ’t Oelebrod, waarin de bibliotheek is gevestigd. Aanvang 20.00 uur en het eindigt om 21.30 uur. Toegang voor bibliotheekleden € 3,00 en voor niet-leden € 5,00, inclusief koffie en thee. Vooraf aanmelden via info@bibliotheekruinen.nl, tel 088 012 8444 of in de bibliotheek.

Politiek Café in De Wolden: de uitslagen

Woensdag 21 maart organiseert gemeente De Wolden vanaf 21.30 uur een Politiek Café in de raadzaal van het gemeentehuis. De (tussentijdse) uitslagen worden dan gepresenteerd door Jeanette Brouwer, in samenwerking met burgemeester Roger de Groot. Tijdens de avond vertellen verschillende gasten over de campagnes, de verkiezingsdag, het stemmen tellen, etc. Verder is er live muziek van gitarist Marius Klein.

Welkom!
Inwoners zijn van harte welkom om naar het Politiek Café te komen en live de voorlopige uitslagen te horen. De definitieve uitslag wordt vrijdag 23 maart om 10.00 uur bekend gemaakt.

Opkomst bevorderende campagne
Om inwoners beter te bereiken, heeft de gemeente een (grotendeels) online campagne opgezet. Veel inwoners maken gebruik maken van sociale media, zoals Facebook. Om hen op een laagdrempelige manier te vertellen waarom het zo belangrijk is om te gaan stemmen, heeft De Wolden hier heel veel gebruik van gemaakt.
Naast de inzet via sociale media is een verkiezingskrant De Wolden gemaakt, die huis-aan-huis is verspreid. En de speciale website dewoldenstemt.nl staat sinds januari weer online. Als afsluiting organiseerde de griffie van De Wolden op 15 maart een groot slotdebat in het gemeentehuis.

Live via DNO StreekTV
DNO StreekTV zendt het Politiek Café live uit via de kabel en internet.

Bouw appartementen Ruinen gaat van start

De appartementen die gepland staan op de voormalige SNS-locatie in Ruinen, worden vanaf komende zomer gebouwd. Acht van de negen appartementen zijn verkocht of onder optie en ook voor de twee commerciële ruimten is belangstelling. (meer…)

Bibliotheek De Wolden helpt bij belastingaangifte

Mensen die hulp nodig hebben bij de belastingaangifte of toeslagen aanvragen, kunnen op de donderdagen 8 en 22 maart en 5 en 19 april terecht in de Bibliotheek Zuidwolde. Samen met Welzijn De Wolden biedt de bibliotheek gratis belastingspreekuren om mensen te ondersteunen. Voor mensen die zelf aangifte willen doen, biedt de Bibliotheek gratis computer- en internetgebruik. Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor niet Bibliotheekleden. (meer…)

Voorjaarsvergadering VVN De Wolden

De vrijwilligers van VVN de Wolden kwamen bijeen in het dorpshuis van Veeningen voor de voorjaarsvergadering. Voorzitter Henk Boelen kon een groot aantal vrijwilligers welkom heten en een speciaal welkom was er voor de heer Robin Inpijn van het districtskantoor.

Met de gemeente de Wolden werden diverse onderwerpen besproken waaronder o.a. de aanleg van verschillende nieuwe fietspaden in de Wolden; de verkeersveiligheid in De Wijk bij de renovatie van de Dorpsstraat en de nieuwbouw bij de firma van de Belt. Ook de verkeerscontroles in de 30-km zones kwam aan de orde. De penningmeester werd decharge verleent en Rudy Vogelzang volgt Ton Lassche op voor het controleren van de kas in 2018. De bestuursleden Bernd Gaykema en Mary van Spil werden herkozen.

De fietscontroles bij de scholen vinden dit jaar twee keer plaats. Een keer voor het verkeersexamen en de tweede in het najaar. Na de pauze werd er een film vertoont over de wijzigingen in het verkeer gedurende de afgelopen jaren, waarin het aantal doden in het verkeer terug gebracht moet worden.