Op 6 juli 2017 verschijnt het boek De schoonheid van het Dwingelderveld. Het boek is samengesteld door Axel Wiewel, publicist in Ruinerwold. Zijn fascinatie voor Nationaal Park Dwingelderveld ontstond ruim twintig jaar geleden, toen hij het gebied begon te verkennen, en geboeid raakte door het landschap, de unieke natuur en de geschiedenis van het gebied.

De schoonheid van het Dwingelderveld is vooral een liefdesverklaring aan dit Nationaal Park. Een makkelijk leesbaar boek over dit 3700 hectare grote gebied in het zuidwesten van Drenthe. Een verhaal voor lezers die verliefd zijn op de bossen, de vennen, het heidegebied, de stuifzanden en de venen. Die nooit uitgekeken raken op de unieke natuur, die er voor de eerste- of voor de honderdste keer komen. Het is een verhaal voor bezoekers die het gebied beter willen leren begrijpen. Vragen zoals Waarom is het in de tijd van de grote Drentse ontginningen gespaard gebleven, wat is er uniek aan dit gebied? Hoe zag het er ruim honderd jaar geleden uit? helpen daarbij. De auteur legt diverse verbanden, zoals tussen de aanleg van de staatsbossen en de opkomst van de mijnindustrie, het einde van de turfwinning en de opkomst van de kolenindustrie.

Het boek beschrijft de ontstaansgeschiedenis en de landschappelijke samenstelling van het gebied, de bijzondere natuur, het belang van water en de herinrichting van 2012 tot 2016. Ook wordt voor het eerst de herkomst van zestig veldnamen, zogenaamde toponiemen, beschreven. Uitgebreid onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd. Zo zijn de namen van vennen ontdekt die op geen enkele plattegrond staan, maar bij de plaatselijke en regionale bevolking nog wél bekend zijn.

In De schoonheid van het Dwingelderveld wordt het stof weggeblazen van historische informatie die tot nog toe alleen versnipperd – in tientallen oudere bronnen, zowel mondeling als schriftelijk – terug te vinden was. Zo wordt de schoonheid van het Dwingelderveld blootgelegd in verhalen die bijna waren vergeten.

Auteur Axel Wiewel is freelance journalist, tekstschrijver en fotograaf sinds 1975. De schoonheid van het Dwingelderveld is zijn achtste boekpublicatie. In de jaren tachtig schreef hij voor drie verschillende dagbladen in de Haagse regio. Ook werkte hij als verslaggever voor een lokale en een regionale omroep. Axel Wiewel is een van de partners van het communicatiebureau Tekstueel Publiciteit in Ruinerwold. Sinds hij in Drenthe woont, (1994), weten vooral opdrachtgevers hem te vinden die landschap, cultuurhistorie, natuur en milieu, kunst en cultuur, recreatie en toerisme en fotografie als kernactiviteiten hebben.

Het boek De schoonheid van het Dwingelderveld is mede mogelijk gemaakt door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en wordt uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Het boek is direct te bestellen via webwinkel.vangorcum.nl