Op uitnodiging van Eline Vedder, kandidaat-raadslid CDA De Wolden, komt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik naar De Wolden. Op vrijdag 2 maart is iedereen van 15:00 – 16:30 uur welkom in De Molenhoeve, Echtenseweg 15 te Hoogeveen (inloop vanaf 14:30 uur).

Mevrouw Schreijer-Pierik vertelt over haar werk in Brussel en gaat graag het gesprek aan over leefbaar platteland, de toekomst van de agrarische sector en het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Eerder op de middag bezoekt de politica twee agrarische bedrijven in de omgeving van Zuidwolde.

Het CDA De Wolden is trots op de agrarische sector en vindt dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om te innoveren. Het CDA ziet het buitengebied als een samenspel van agrarische activiteiten en natuur. Samen vormen zij het landschap, dat één van de grootste kwaliteiten is van de gemeente De Wolden. De ambitie van het CDA is landschap mooi te houden en nog aantrekkelijker te maken. Dat vraagt om evenwichtige omgang tussen de verschillende spelers in het veld. De bijeenkomst met mevrouw Schreijer is bedoeld om de sector te informeren over het Europese landbouwbeleid. Daarnaast kunnen agrariërs problemen, waar zij tegen aan lopen, meegeven richting Brussel.

Annie Schreijer-Pierik (1953) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement voor het CDA. In 1998-2010 was zij Tweede Kamerlid. Zowel in 1998 als in 2014 werd zij met voorkeurstemmen gekozen. Mevrouw Schreijer was meewerkend boerin in Hengevelde (Ov.) en was actief in de LTO en als raads- en Statenlid. In de Tweede Kamer was zij een pleitbezorgster van de belangen van agrariërs, die kritisch stond tegenover beperkingen die aan de landbouw werden opgelegd. In het Europees Parlement is Annie Schreijer lid van de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.