Afkeur PMD-verpakkingen gaat inwoner geld kosten
Bijna wekelijks worden vrachtwagens vol PMD-verpakkingen uit De Wolden afgekeurd. Ingezameld Plastic-, Metaalverpakkingen en Drankkartons worden naar Suez in Emmen gebracht, waar het gekeurd wordt. Wethouder Jan van ’t Zand: “Daar wordt regelmatig geconstateerd dat ons PMD zwaar vervuild is met verkeerd afval.

Het gebeurt ons te vaak dat vrachten gedeeltelijk of volledig worden afgekeurd!” Gemeente De Wolden luidt nu de noodklok voordat het de inwoners geld gaat kosten. “Dit moet stoppen; het heeft ons vorig jaar € 150.000,- gekost.” De consequentie is dat de gemeente het op termijn gaat doorberekenen in de afvalstoffenheffing per huishouden.

Vervuild PMD-verpakkingsmateriaal
Voordat PMD-verpakkingsmateriaal het recycleproces in gaat, wordt gekeurd op kwaliteit. In 2017 en ook het eerste kwartaal van dit jaar bleek veel materiaal door vervuiling niet geschikt voor sortering. Dit betekent dat het materiaal niet kan worden gerecycled en als grondstof kan worden verkocht, maar dat de gemeente juist moet betalen om het als afval te laten verbranden. Sinds maart vorig jaar gaat het om, in totaal, 475.000 kilo afgekeurd materiaal.
Duizend kilo recyclebaar PMD-materiaal levert de gemeente gemiddeld zo’n € 675,- op (plastic € 800,-, drankkartons € 400,- en blik € 100,-). Hiervan worden alle kosten betaald en dan blijft er een kleine opbrengst over. In De Wolden moest er het afgelopen jaar juist geld bij, omdat het afgekeurde PMD-materiaal geen opbrengst had maar als restafval verbrand moest worden.

Onderzoek
De Wolden heeft de afgelopen maanden onderzocht waar het door komt dat het PMD-materiaal niet geschikt is voor hergebruik. Bij de overslaglocatie van Suez in Emmen waar een eerste keuring wordt uitgevoerd, is een paar weken lang het afgekeurde materiaal met de hand na gesorteerd. Dit gebeurde om meer goedgekeurd materiaal te krijgen en om te onderzoeken wat er zoal aan verkeerd materiaal in zit. Er zit echt van alles in, van huisvuil, gevulde verpakkingen, GFT, zand, stro, luiers, touwen, stofzuigerslangen, landbouwfolie, tot bijvoorbeeld medisch en chemisch afval. “Vooral die laatste categorie is ontzettend fout en schadelijk”, vertelt Van ’t Zand. “We hebben vorige week infuuszakken met allerlei toebehoren gevonden en ook jerrycans waar een bijtende chemische stof in heeft gezeten. Het gaat hier om medisch en/of bedrijfsafval. Je maakt mij niet wijs dat mensen dit per ongeluk in hun PMD-container stoppen.”

Zijn uw buren wel zo duurzaam bezig?
In De Wolden zijn ongeveer 9.500 PMD-containers in gebruik. Allemaal inwoners die hun best doen om bewust met afval om te gaan, door voor de inzameling hun afval goed te scheiden. “Juist voor die grote groep mensen is het zuur; je bent goed bezig, helpt het milieu een handje en dat wordt in één klap, door een handjevol mensen, teniet gedaan”, verzucht wethouder Van ’t Zand.

Financiële consequenties
Naast het feit dat de afvalstoffenheffing eventueel omhoog moet om alle extra kosten te dekken, onderzoekt de gemeente ook of het mogelijk is om boetes uit te delen. Boetes voor die inwoners, van wie achterhaald en bewezen kan worden dat zij hun PMD-containerdoelbewust gebruiken om ander materiaal te verwijderen. Jan van ‘t Zand: “Doelbewust, omdat we vaak materiaal vinden waarvan ieder mens weet dat het niet in de oranje container thuishoort.” Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om kosten van afgekeurde vrachten te verhalen en of er mogelijkheden zijn om milieuvergunningen van bedrijven in te trekken die via de PMD-container bedrijfsafval afvoeren. Hiervoor gaat de gemeente PMD-containers controleren op wat er in zit.

Woldense doelstelling afvalscheiding met gemak gehaald?
Niet zo lang geleden berichtte de gemeente nog over het behalen van de doelstelling om 75% van het afval in De Wolden te scheiden. Wethouder Van ’t Zand: “Ik kan me voorstellen dat onze inwoners vinden dat dit nieuws haaks staat op onze eerdere berichtgeving. Maar over het totaal doen we het niet slecht; in het ‘Afvalbeleidsplan De Wolden 2015-2020’ heeft de gemeenteraad 75% afvalscheiding als doelstelling voor 2020 vastgesteld. En die doelstelling hebben we nu al gehaald, maar zonder de afkeur doen we het natuurlijk nog beter.”

Wat is ook alweer PMD-materiaal?
Leeg verpakkingsmateriaal kan in de PMD container: verpakkingsmateriaal van producten die je in de supermarkt koopt. Dus geen verpakkingen van producten met chemische inhoud zoals make-up, terpentineflessen en kitkokers, geen piepschuim zoals fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal. Maar ook geen papier, karton en foliemix, zoals chipsverpakkingen en doordrukstrips van pillen of kauwgum of andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen, zoals tuinstoelen en speelgoed. En al helemaal geen landbouwfolie, afdekzeil, medisch en chemisch verpakkingsmateriaal.