Op donderdagavond 4 juli organiseren de provincie Drenthe en gemeente De Wolden een inloopavond over de reconstructies op de N375 tussen Meppel en Pesse. De N375 is een (gebiedsontsluitings)weg, die belangrijk is voor een goede bereikbaarheid van het omliggende gebied en voor een veilige en betrouwbare verbinding met de snelwegen.

Om de N375 nog veiliger te maken willen provincie en gemeente de gelijkvloerse oversteken vervangen door andere manieren om de weg over te steken. Bij de oversteken Gijsselterweg en Berghuizen worden tunnels aangelegd. De andere oversteken (Slagenweg, Defensieweg en Ruinerveldweg) worden voorzien van landbouwsluizen. Wilt u meer weten over de achtergronden, het proces, de maatregelen en de planning?
Medewerkers van de provincie en gemeente De Wolden informeren u tijdens de inloopavond N375 op donderdagavond 4 juli van 18.30 tot 20.00 uur in dorphuis ‘t Neie Punt, Jan Wierengaweg 109 te Ruinen.