Vrijdag 18 oktober zijn de social sofa’s voor het beleeffietspad Echten-Ruinen onder grote belangstelling officieel onthuld door wethouder Gerrie Hempen-Prent. De banken zijn geplaatst bij het Woldenpad en bij de kruising met het Mr. Cramerpad.

Opening social sofa’s
De onthulling begon bij de sofa bij het Mr. Cramerpad. Hierbij waren vrijwilligers, ontwerpers, aanwonenden, schoolkinderen en de werkgroep aanwezig. Vervolgens ging het gezelschap, per fiets, naar Het Woldenpad waar de tweede bank werd onthuld.

De vrijwilligers uit Echten en Ruinen hebben in een periode van acht weken de twee social sofa’s volledig beplakt met mozaïeken. Er kon dankzij mevrouw Moret gewerkt worden in de schuur aan de Koekangerweg. Maar liefst 1.000 uur per bank is er aan gewerkt en het resultaat is prachtig! De ontwerpen zijn gemaakt door leden van Art to Go en in samenspraak met de werkgroep social sofa’s gekozen. De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool in Echten hebben ook hun steentje(s) bijgedragen.