Het houden van bijen staat de laatste jaren erg in de belangstelling, immers met alle insecten gaat het niet goed in Nederland en ook bijen zijn insecten. Nu organiseert de bijenhoudersvereniging Ruinen en Omstreken na een reeks van jaren weer eens een cursus korfvlechten. Op deze cursus wordt geleerd hoe een korf gevlochten moet worden opdat de bijen daarin een goed volk kunnen stichten. De cursus wordt verzorgd door de heer Jan Willem Benning uit Ruinerwold.

Korfvlechten was vroeger een ambacht dat over ging van vader op zoon, een korfvlechten was een noodzaak omdat er vroeger geen kasten beschikbaar waren of men er het geld gewoon niet voor had. Het houden van bijen was in vroeger tijden een welkome aanvulling op het jaarlijkse inkomen. In oude geschriften van de vereniging is te lezen dat er in de vorige eeuw grote hoeveelheden van allerlei soorten honing werd verhandeld in het toenmalige café Ruinerdijk aan de weg van Ruinerwold naar Ruinen. Opkopers en handelaren kwamen van heinde en verre om de korven met honing te kopen.

Momenteel zijn er ook steeds meer imkers die op een natuurlijker manier willen imkeren in een korf of die het gewoon leuk vinden om ook een korf op de stal te hebben. Reden voor onze vereniging ( met ruim 100 leden en gastleden, één van de grootste van Drenthe!) om dit oude ambacht in ere te herstellen. Op zaterdagmorgens zal er in Zaal Kuik aan de Brink in Ruinen weer gevlochten worden met als resultaat een fraaie ambachtelijke bijenkorf. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website www.bijenhouders.nl De cursus begint op de eerste zaterdag van januari 2020!