Woensdagochtend 20 november gaan de Politiekids wijkagent Albertje Lensen assis-teren bij een snelheidscontrole aan de Meester Harm Smeengestraat in Ruinen. Met een lasergun zullen ze de snelheid van de automobilisten meten.

Degenen die zich netjes aan de snelheid houden krijgen een compliment en automobilisten die te hard rijden krijgen een waarschuwing van de Politiekids. De Politiekids Ruinen kregen in juni hun diploma uitgereikt door burgemeester de Groot, nadat ze een training hadden gevolgd van vier maanden. In deze periode hebben de kinderen aan hun conditie gewerkt, leerden ze in groepsverband werken, werkten ze aan hun zelfvertrouwen en gingen ze op pad met de politie.

Nu ze een Politiekids diploma hebben zijn ze klaar voor het echte werk en kunnen ze worden ingezet. Zo hebben ze bijvoorbeeld ook al ondersteund bij de Echten Run in september.
Politiekids is een project van Welzijn De Wolden in samenwerking met de gemeente.