Op maandag 27 januari vond de fitheidstest voor senioren in Ruinen plaats. Ruim 100 inwoners hebben door diverse medische en fysieke testen een indruk gekregen van hun fitheid. Er werd onder andere BMI, suikerwaardes, conditie, lenigheid, kracht en coördinatie gemeten.

Na afloop van de test werden de testresultaten en de behoeftes van de deelnemers met de adviseurs besproken. Hier werd door verschillende mensen het spinnenweb voor positieve gezondheid voor gebruikt. Hierdoor gingen de adviseurs met de deelnemers in gesprek over hoe de inwoners van Ruinen hun gezondheid ervaren en waar ze graag zelf aan willen werken. Daarnaast keken de adviseurs welk sport- en beweegaanbod aansluit op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Bijna de helft van de geteste deelnemers hebben aangegeven mee te willen doen met één of meer proeflessen in het vervolgaanbod.

De fitheidstest is georganiseerd door de sportfunctionaris van gemeente De Wolden in samenwerking met Huisartsenpraktijk Ruinen, Icare, Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, Stichting Welzijn de Wolden, dorpshuis ’t Neie Punt en Prima Life.