Landclub Ruinen is gelegen in de beheersverordening Buitengebied en heeft de bestemming Recreatie-3. In de regels is aangegeven dat de buitenste 10 meter van deze bestemming bedoeld is voor “groen”. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat deze 10 meter echt nergens anders voor gebruikt mag worden. Dus alle wegen, paden, accommodaties, parkeerplaatsen, speelvoorzieningen en noem maar op binnen deze 10 meter zijn strijdig. Omdat dit niet de intentie is geweest van deze 10 meter willen we de ondernemers (geldt voor alle campings) tegemoetkomen door het bestemmingsplan aan te passen.