Op 5 oktober zijn de werkzaamheden aan de Zuidelijke Brink in Ruinen begonnen. Deze werkzaamheden zijn een vervolg op het project ‘Centrumplan Ruinen’.

Het zuidelijke deel van de Brink (het voormalig gemeentehuis) is toen niet aangepakt. Dit ontwerp vormt de afronding van de herinrichting van de Brink, het ontwerp geeft invulling aan het ‘Masterplan de Brink’ (opgesteld in 2010). De nieuwe inrichting vormt de laatste schakel in twee nieuwe verbindingen:
1.De ruimtelijke verbinding tussen het ‘groene hart’ van de Brink en de faciliteiten aan de zuidkant.
2.De voetgangersverbinding tussen parkeerterrein de Kaam, de Brink, de Mariakerk en de Poort.

Daarvoor maakt de rijbaan plaats voor een meer pleinachtige inrichting. En het groen van de Brink waaiert straks uit tot aan de gevels en terrassen van ’t Olde Gemeentehuus en Hotel Kuik. De groene uitstraling, eenduidig materiaalgebruik en minder hoogteverschillen en goten, zorgen ervoor dat openbaar en privaat gebied ongemerkt in elkaar over gaan.

De uitvoering van deze werkzaamheden stond gepland voor dit voorjaar. Om hinder in het terrasseizoen te voorkomen is besloten om de werkzaamheden in het najaar uit te voeren. De uitvoering is gestart op 5 oktober 2020 en zal naar verwachting gereed zijn op 11 december 2020. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor omwonenden en aangrenzende winkels en horeca te beperken. Tijdens de uitvoering zijn woningen, winkels en de horeca bereikbaar tenzij anders vermeld, volg dan de aanwijzingen op de borden. De markt kunt u tijdens deze periode vinden op parkeerterrein De Kaamp.