Het college geeft de Stichting Welzijn De Wolden een voorschot van € 1.636.000 op de subsidie voor 2021. Dat bedrag had de stichting ook via haar begroting gevraagd. De welzijnsstichting besteedt dit geld onder meer aan het reguliere welzijnswerk, het algemeen maatschappelijk werk, uitvoering van het jeugdbeleid, schoolmaatschappelijk werk, het Maatjesproject, trajecten sociale activering, begeleid kamerbewoninghuis, informatie geldzaken en de zorgcoördinatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De definitieve subsidie wordt in 2022 vastgesteld.