Het Poasbargbosje ligt op de hoek Meppelerweg-Neuzendijk in Ruinen. Door uitdunning van het bosje wordt de veiligheid verbeterd en de biodiversiteit gestimuleerd. De werkgroep Poasbargbosje heeft samen met Landschapsbeheer Drenthe een initiatief uitgewerkt met als doel de ecologische waarde van het Poasbargbosje te versterken en te behouden. Met een nieuw inrichtingsplan willen de initiatiefnemers het bos voor recreatie, natuurlijk spelen en natuureducatie gebruiken, waarbij ook de natuur- en belevingswaarde van het bosje versterkt wordt.

Begin december start de uitvoering met het dunnen van de bomen in het Poasbargbosje in Ruinen. Hierbij worden met name dode bomen en bomen die geen toekomstperspectief hebben, verwijderd. De bomen die worden gekapt, zijn gemarkeerd met een blauwe stip. Tijdens de uitvoering is het bosje voor recreanten en bezoekers gesloten.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Heeft u hierover nog vragen of bent u geïnteresseerd in het initiatief, dan kunt u contact opnemen met de afdeling groen van gemeente De Wolden.