Skip to Content

De bouwgrond in de gemeente De Wolden is zo goed als op.

De bouwgrond in de gemeente De Wolden is zo goed als op. ‘Als we het woonplan uit willen voeren, moeten we kijken waar we straks nog kunnen bouwen’, zegt wethouder Jan ten Kate.

‘De grond is op, we moeten nu eerste kijken naar inbreidingslocaties.’

Er wordt in bijna alle dorpen van de gemeente nog wel gebouwd. Er komen bij de gemeente ook vele principeverzoeken binnen van mensen die plannen hebben. ‘Bijvoorbeeld via de Rood-voor-Roodregeling of op het platteland initiëren van woongemeenschappen, in het verlengde van het VAB-beleid. Mensen willen daar samen oud worden’, aldus Ten Kate. ‘Er komt echt van alles langs.’

De Kameel

Onlangs werd in Ansen het hoogste punt bereikt van de Erven Wink, de plek waar jarenlang ‘De Kameel’ stond te verpauperen. ‘Acht woningen, waarvan er al zeven verkocht zijn. Voor Ansen is dat erg belangrijk’, weet de wethouder. Succesvol is tot nu toe ook de verkoop van woningen in het plan Ekelenberg in Zuidwolde. ‘Kort nadat ze daar begonnen met bouwen, waren er van de 21 vrije kavels nog maar zes te koop. De zes woonwerklocaties zijn zelfs allemaal verkocht. Je ziet, net als in Ruinerwold, dat er nogal wat zelfstandige professionals zijn die toch wat geld verdiend hebben en nu ook ineens weer bij de bank terecht kunnen.’ Volgens de wethouder een duidelijk teken van de aantrekkend economie.

Kerkenveld

Het rondje langs de dorpen gaat verder in Kerkenveld, waar de belangstelling voor nieuwbouw minder groot was dan verwacht. ‘Dat was een beetje een noodlijdend plan, het college heeft besloten dat de drie grote kavels met 15% korting worden aangeboden. De rest van het plan gaan we ook ontwikkelen, het belangrijkste is dat je afmaakt waar je aan begint.’

In Koekange verrijzen op het voormalige korfbalveld acht woningen, waarvan een twee-onder-een-kap nog niet verkocht is. De wethouder spreekt van een mooi project, dat samen met mensen uit het dorp is ontwikkeld is, die daar belangstelling voor hadden. ‘Daar wijken we af van de verkoopvoorwaarden, want het kan niet zo zijn dat de mensen die het bedacht hebben, straks achter het net vissen.’

In Drogteropslagen kunnen nog tien tot twaalf woningen worden gebouwd en is vanwege de toegenomen belangstelling besloten de grond bouwrijp te maken. Het plan Ruinerwold-Zuid, een project van een investeerder van meer dan twintig woningen, is helemaal uitverkocht. In het dorp der spekbraanders zit ook schot in de bouwplannen op de locatie van de oude basisschool De Dissel. ‘Dat worden grondgebonden woningen, we hopen er ook huurwoningen te realiseren.

Een projectontwikkelaar is in gesprek gegaan met Dorpsbelangen.

Andere tak van sport

Dat is inbreiden en het is een heel andere tak van sport. Je hebt met omwonenden te maken, maar probeert de leefbaarheid van het dorp op orde te houden. Een plan als dit is zeker geen melkkoe van de gemeente, we proberen juist de leefbaarheid te faciliteren.’ In Ruinen start nog voor de bouwvak de verkoop van appartementen op de locatie van de SNS Bank aan de Brink. ‘Dan kan die bank eindelijk gesloopt worden.’

Ook op Oldenhave-Bos is meer beweging gekomen, net als op de Tumplocatie. ‘Daar hebben we te maken met een steenmarter en mussen in de dakgoot, die beschermd zijn. We gaan alvast op de parkeerplaats beginnen.’

De Wijk is in principe uitgebouwd, maar met makelaar Slot-Poortman wordt nu nog gekeken of er nog een kleine uitbreiding aan Dunningen kan komen. ‘De makelaar heeft daar nog een strook grond. We hadden gedacht dat het pas over tien jaar actueel zou worden, maar het succes haalt ons in. Er is al een plan gepresenteerd, maar dat viel niet goed bij de omwonenden.’

Een planlocatie die al heel wat jaren onderwerp van gesprek en discussie is, dat is die van de voormalige zaal De Vries in Zuidwolde. ‘We zijn in gesprek met bouwbedrijf Brand over een alternatief plan met appartementen’, zegt Ten Kate vol goede moed.
Bron: Peter Nefkens

Evaluatie Welstandsnota

Op 29 juni heeft de gemeenteraad de Evaluatie Welstandsnota 2013 vastgesteld. In 2014 heeft de gemeente 450 panden in De Wolden gekenmerkt als karakteristieke panden in welstandsvrije gebieden. De hoeveelheid karakteristieke panden wordt in de evaluatie teruggebracht naar 100. De top-100 panden liggen in de 17 gebieden waar sprake is van een bijzondere combinatie van historische (steden)bouwkunst en historische cultuurlandschap en in de bebouwde kommen van de dorpen.(meer…)

Maakt u al gebruik van de gratis gemeente app?

Sinds 2010 is het al mogelijk om digitaal een melding door te geven via de formulieren op de gemeentelijke website. Nu wordt het ook mogelijk dit via een smartphone of tablet te doen. Voordeel is dat u dit ter plekke kunt doen en bovendien kunt u ook nog een foto gemaakt met uw apparaat meesturen. (meer…)

Initiatiefrijk De Wolden: update van een succesformule

Initiatiefnemers hebben de gemeente afgelopen kwartaal blij verrast met het indienen van veertien ideeën bij Initiatiefrijk De Wolden. Tien initiatieven zijn gehonoreerd. (meer…)

Inzamelen leeg verpakkingsmateriaal werkt!

Vanaf 1 juli 2015 is De Wolden gestart met het inzamelen van verpakkingsafval via speciale containers: PMD-containers met een oranje deksel. Voor plastic, metaal en drankenkarton. En dat werkt! De hoeveelheid ingezameld materiaal is daardoor in 2015 met 75% gestegen.

Wethouder Jan van ’t Zand: “We merken dat inwoners door de speciale containers gestimuleerd worden om dit afval te scheiden. De PMD-container met de oranje met oranje deksel zat al snel vol en daarna werd dit weer in de grijze restafvalcontainer gedaan. Dát wilden we nu juist niet. Bewoners vonden de ophaalfrequentie van eens per 4 weken ook te laag. Door dit ‘succes’ moesten we nog eens kritisch naar de ophaalfrequenties kijken. Moeten bepaalde containers wellicht vaker worden geleegd? En zo ja, wat betekent dat dan?”

Waarom zamelen we PMD afval gescheiden in?
Gescheiden inzamelen van PMD afval is beter voor onszelf en voor het milieu. De recycling van plastic afval levert de grondstof op voor nieuwe verpakkingen. Maar ook voor de productie van andere artikelen zoals vloerbedekking, tennisballen, automaterialen, golfballen en fleecekleding. Daarnaast hebt u minder restafval als u PMD afval scheidt. Dat scheelt dus ruimte in uw container.

Daarnaast krijgt de gemeente ook een vergoeding van elke juist aangeboden afvalauto vol met PMD-materiaal. Deze vergoeding krijgen we omdat dit materiaal gebruikt wordt als grondstof voor andere producten. Door middel van deze vergoedingen houden we de afvalstoffenheffing laag.

Wat gebeurt er met het ingezamelde plastic verpakkingsafval?
Het ingezamelde PMD afval wordt tot korrels vermalen. Hiervan worden weer plastic verpakkingen gemaakt. De korrels worden ook gebruikt om er bijvoorbeeld fleecekleding, behuizing van gsm’s en laptops, autodashboards, speelgoed en tennisballen mee te maken.

Maar wat mag er nou in die PMD-container?
Op dewolden.nl/afval onder het kopje Afval Scheiden kunt u precies vinden wat er wel en niet in de PMD container kan. Ook kunt u de app Afvalscheidingswijzer downloaden op uw mobiele telefoon of tablet. Deze app kunt u raadplegen als u niet precies weet wat in welke container moet.

U kunt de Afvalscheidingswijzer vinden op www.afvalscheidingswijzer.nl. Of download de app in de Google Play Store of de App Store.

Workshop vacht vilten

Vilten is een eeuwenoude techniek waarbij wol vezels door middel van water, zeep en wrijving gevormd worden tot wollen lappen. Op dinsdag 1 augustus wordt de eerste workshop vacht vilten gegeven bij bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse 22 in Ruinen. De vachten zijn afkomstig van de Drentse heideschapen die op het Dwingelderveld grazen. Vijf deelnemers kunnen meedoen aan deze workshop. Vooraf aanmelden is nodig en kan via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. (meer…)

Vlinders in het Dwingelderveld

In de zomer is het een drukte van belang in de vlindertuin bij bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen. Dagpauwogen, Atalanta’s, Koevinkjes, Icarusblauwtjes en nog veel meer vlindersoorten fladderen in de zonnestralen. Niet alleen in de vlindertuin is een grote variatie in dagvlinders te zien, ook in de andere delen van het natuurgebied leven veel bijzondere soorten. In samenwerking met de Vlinderwerkgroep Drenthe organiseert Natuurmonumenten op zaterdag 29 juli van 13.00 tot 15.00 uur een vlinderexcursie in het Dwingelderveld. Vooraf aanmelden is nodig en kan via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld. foto: Henk Bosma. (meer…)

Lopen met kompas in het Dwingelderveld

Heb je wel eens door het bos lopen dwalen en kon je de weg niet meer terug vinden? Dan is de nieuwe speurtocht echt iets voor jouw! Met een speurkaart en kompas in de hand zoek je de weg door Nationaal Park Dwingelderveld. Dat kan deze zomer vanaf bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse 22 in Ruinen met de vernieuwde kompastocht. Trek de wandelschoenen aan en ga op ontdekkingstocht in de natuur. (meer…)