Skip to Content

Regen plaagt Donkere Paardendagen

Met gemengde gevoelens denkt de organisatie van de Donkere Paardendagen en de Ondernemersfair terug aan het afgelopen weekend. De hevige regenval van zaterdag gooide flink wat roet in het eten van de Donkere Paardendagen, die zaterdag helaas Natte Paardendagen bleken te zijn. Daarbij bleven de paarden droog op stal staan. De zondagmiddag maakte wel veel goed, maar het chagrijn straalde zaterdagmiddag van de organisatie af. (meer…)

Laatste begroting college: financieel gezonde positie

De financiële toekomst van gemeente De Wolden ziet er goed uit. De woonlasten nemen niet of nauwelijks toe en de komende jaren heeft de gemeente een overschot op de begroting. Dat blijkt uit de programmabegroting 2018-2021, die het college vandaag heeft gepresenteerd. De begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting 2018 is een uitwerking van de Kadernota, die in juni door de gemeenteraad is vastgesteld. (meer…)

Vrijwillige thuisondersteuning zoekt vrijwilligers!

Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige Thuisondersteuning (VTO) zoeken wij vanuit Welzijn de Wolden, Informele zorg in samenwerking met ViP De Wolden, nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger van de VTO bied je hulp en/of ondersteuning bij iemand thuis die geen of een niet toereikend netwerk heeft. Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 12 oktober 2017 in het Neie punt in Ruinen.(meer…)

Bibliotheek Ruinen start een Samenleesgroep

Op dinsdagmorgen 10 oktober om 10.00 uur start een Samenleesgroep in Bibliotheek Ruinen. Daar zullen gedichten, verhalen, liedteksten enz. besproken worden, samen met een gespreksleider (geen volledige boeken). De bedoeling is dat er zal worden gesproken over wat de tekst met jou doet. (meer…)

‘t Neie Punt voor even weer bioscoop

Vrijdag 6 oktober wordt er voor zowel kinderen als volwassenen een film gedraaid in dorpshuis ’t Neie Punt te Ruinen. De kinderfilm begint om 16.00 uur en entree bedraagt € 3,50. Tijdens de filmmiddag is er popcorn en ranja voor alle kinderen. (meer…)

KNVB eert Rini Hut met gouden speld

Tijdens de ledenvergadering van VV Ruinen op 27 september werd met name de aftredende voorzitter nadrukkelijk in het zonnetje gezet. Rini Hut trad af na een periode van 22 jaar in het bestuur, waarvan 18 jaargangen als voorzitter. Vanuit de KNVB werd hij zelfs geëerd met de gouden speld. (meer…)

Dwingelderveld Mountainbiketoertocht

Op zaterdag 7 oktober organiseert de WTC Ruinen de inmiddels traditionele Dwingelderveld-MTB-tocht. De tocht vindt plaats vanaf sportpark de Baete aan de Wolvenweg te Ruinen. Bij de sportkantine zijn alle faciliteiten aanwezig zoals douchegelegenheid en de mogelijkheid om de fiets schoon te maken na afloop van de tocht. Er kan gestart worden tussen 9:00 en 10:00 uur. De afstanden die gereden kunnen worden zijn 30, 45 en 60 km. Het belooft weer een mooi MTB-evenement te worden. (meer…)

Medewerkers Reestmond in dienst bij De Wolden

Gemeente De Wolden stapt per 1 januari 2018 uit het werkvoorzieningsschap Reestmond. De gemeenteraad ging in haar vergadering op 28 september akkoord met het zogenaamde uittredingsplan. Wethouder Mirjam Pauwels: “Iedereen die kan werken, heeft recht op een kans op de arbeidsmarkt.

Soms is daarbij extra ondersteuning nodig.” Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Mirjam Pauwels: “De ondersteuning die mensen nodig hebben, willen we dichtbij bieden en in eigen hand houden. Ik ben blij dat we de medewerkers van Reestmond die in onze gemeente wonen, binnenkort welkom kunnen heten.”

In totaal gaat het om ongeveer 60 medewerkers die vanaf januari in dienst treden bij gemeente De Wolden. Dit zijn mensen met een Wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening), werkzaam in de groenvoorziening, een beschutte werkplek hebben binnen Reestmond of bijvoorbeeld momenteel bij een reguliere werkgever gedetacheerd zijn.

‘Alleen de naam op het loonstrookje verandert’
Voor de medewerkers zelf verandert er door de uittreding niet zoveel. Zij zien straks een andere naam boven hun loonstrookje staan. De werkzaamheden blijven hetzelfde, net zoals de werkplek en de collega’s met wie ze samenwerken. Wethouder Mirjam Pauwels: “Voor onze nieuwe medewerkers moet het zo geruisloos mogelijk verlopen. We willen hen vooral het gevoel geven welkom te zijn. Achter de schermen zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle gang.”

Reestmond

Reestmond voert voor de gemeenten Meppel, Westerveld, Staphorst en De Wolden de Wet sociale werkvoorzieningen (Wsw) uit. De Wolden vormt samen met de drie andere gemeenten tot 1 januari het bestuur van Reestmond.