Skip to Content

School van de maand

Ook in 2022 gaat zwembad de Dolfijn in samenwerking met Sportief Hoogeveen en de Wolden Sport door met de actie school van de maand!
Iedere maand mogen leerlingen van geselecteerde scholen gratis zwemmen in de Dolfijn. (meer…)

Update: Handtekeningen Actie: Blijdenstede NEE

Op maandag 3 januari 2022 zijn wij digitaal een handtekeningactie gestart tegen het huidige bouwplan van het appartementencomplex Blijdenstede op de hoek Vorenwolde/ Dijkhuizen, de voormalige SNS bank. Deze is als bijna driehonderd keer getekend. De teller staat inmiddels op 279. De handtekeningen worden eind januari overhandigd aan de Burgemeester.

Op woensdag 12 januari zal in ons nieuwsblad “Op ’t Wold” ook een formulier staan, waarop u handmatig een handtekening kunt plaatsen en deze kunt u inleveren bij:
– fam. Kroes, Lienkamp 17, 7961 AS, Ruinerwold
– fam. de Boer, Buitenhuizerweg 10, 7961 LX Ruinerwold.

Voor de raadsvergadering van 15 december 2021 hebben drie sprekers (tegenstanders Blijdenstede) gebruik gemaakt van het spreekrecht: Trijnie de Boer, Arno Kroes en Aniek Snijder.
Naar aanleiding van dit spreken kwamen er vragen van raadsleden, o.a. van:
– Mevr. K. Brouwer (CDA) vroeg namens hoeveel mensen we spreken. We antwoordden dat we dit niet precies weten. Bij de direct omwonenden zijn dat 16 adressen, ongeveer 40 personen. Van de inwoners weten/horen we dat er veel mensen tegen Blijdenstede zijn. Maar hoeveel precies?
– Mevr. P. Haanstra (gemeentebelangen) vroeg: wat zouden jullie dan willen i.p.v. het huidige plan Blijdenstede? Het antwoord hierop hebben we op het formulier van de petitie gezet.
Op dit formulier hieronder leest u tevens een korte inleiding over de ontwikkeling van het appartementencomplex Blijdenstede en de argumenten, waarom wij tegen Blijdenstede zijn.

Wij hopen dat u als inwoners van Ruinerwold (18+) of mensen, betrokken bij Ruinerwold onze handtekeningen actie ondersteunt. Dit kan via:
– digitaal via www.blijdenstedenee.nl
– formulier in “op ’t Wold” (verschijnt 12 jan.) te ondertekenen en inleveren op bovenstaande adressen voor 20 jan. 2022

HANDTEKENINGENACTIE BLIJDENSTEDE “NEE “
Korte inleiding ontwikkeling appartementencomplex “Blijdenstede”
– Rond 2012 komt vanuit de bevolking de wens voor een appartementencomplex in Ruinerwold.
Er zijn geen appartementen en het zou de doorstroming van betaalbare woningen in Ruinerwold bevorderen voor onze jeugd en ouderen. Twee inwoners en een ontwikkelaar hebben een korte inventarisatie van de mogelijkheden gemaakt en zijn hiermee naar de gemeente gegaan.
Bij contact met de gemeente bleken er 2 begrenzingen te zijn voor een complex op de hoek Dijkhuizen/Vorenwolde (oude SNS bank):
• De maximale hoogte mag niet hoger zijn dan 12 meter
• De groenstrook achter de SNS bank is planologisch niet geschikt voor woningbouw
– In 2017 heeft de projectontwikkelaar van Dumas O.G. B.V. een bouwplan bij de gemeente ingediend. Met omwonenden is er geen contact geweest over dit plan.
– 26 augustus 2019 werd er een inloopavond georganiseerd waarbij het plan “Blijdenstede” wordt gepresenteerd. Geen mondelinge toelichting maar een brochure en gelegenheid tot verkoopbemiddeling, er kon niet gereageerd worden op de bouwplannen.
– Vanaf september 2019: voorontwerp bestemmingsplan lag ter inzage. Vanaf 25 februari 2021 lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Zienswijzen/Bezwaren werden ingediend.
– Mei 2021: omwonenden en inwoners verenigen zich in “Blijdenstede NEE’
– 15 december 2021: 3 insprekers spreken voor de raadsvergadering tegen Blijdenstede
– 2 januari 2022 t/m 20 januari 2022: HANDTEKENINGENACTIE “BLIJDENSTEDE NEE”
– 27 januari 2022: Raadsvergadering waarin raadsleden beslissen over Blijdenstede

(Contactpersonen voor nadere informatie: Arno en Linda Kroes / Kees en Trijnie de Boer)
Onderstaand de petitie ter ondertekening, alleen met jullie stem kunnen we mogelijk invloed uitoefenen voor de raadsvergadering!
————————————————————————————————————————-
Wij zijn tegen de komst van Blijdenstede in zijn huidige vorm, omdat:
– Het complex te hoog en te massaal is en niet past op deze plaats, midden in Ruinerwold
– Het complex de privacy van omwonenden schaadt
– Het complex niet bijdraagt aan meer betaalbare woningen voor onze jongeren en ouderen
– Er geen overleg is geweest met omwonenden en slechte communicatie met de inwoners
Wij zouden graag willen:
– Een kleinschaliger appartementencomplex op deze plaats van maximaal 12 meter hoog
– Een complex dat aansluit op het karakter van Dijkhuizen
– Meer betaalbare appartementen in dit complex voor onze jongeren en ouderen
– Overleg en betrokkenheid met omwonenden/inwoners

Naam (namen) Postcode + huisnummer: Handtekening:

Ruinen geheel in kerstsfeer

Ruinen is een een lichtdorp! De huizen, winkels, horeca baden in een zee van lichtjes. In de versieringen zat zoveel liefde! Kampweg 41 is volgens de jury betreft de mooiste. Huis en tuin op de hoek uitbundig versierd, op afstand al vallende ster te zien. Kerstboom in tuin met gekleurde lampjes. Ook binnen heel veel kerstsfeer en zelfs kunstsneeuw op de ruiten. En Huttenweg 4 verdiend ook een eervolle vermelding.

Buurtteam De Wolden wenst iedereen fijne feestdagen

Heeft u ondersteuning of hulp nodig, ervaart u overlast, maakt u zich zorgen of heeft u concrete en acute vragen neem direct contact op met het buurtteam via: 0528 – 37 86 86 of email buurtteam@dewolden.nl Anoniem melden is uiteraard ook mogelijk.

Toeristische sector Drenthe krimpt in 2020

De toeristische sector in Drenthe en Ooststellingwerf is van groot belang voor de economie en werkgelegenheid. De sector had in 2020 een moeilijk jaar door de coronacrisis. (meer…)

Kandidatenlijst Gemeentebelangen De Wolden

Tijdens de algemene ledenvergadering is niet alleen Gerrie Hempen-Prent als lijsttrekker gekozen. Ook is de volgorde van de in totaal 28 kandidaten van Gemeentebelangen vastgesteld voor 16 maart 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen. (meer…)

Het mooiste Kersthuis van Ruinen/De Wolden

De donkere dagen voor kerst naderen weer. Reden om het in huis extra gezellig te maken. Een kerstboom vol met ballen, slingers en lampjes, de kaarsjes op tafel aan. De laatste jaren is het ook een trend geworden om het rondom huis gezellig te maken. Dit gebeurt in steeds meer dorpen. (meer…)

Handtekening onder Sportakkoord Ruinen


Het tweede deel van het Sportakkoord De Wolden is ondertekend in Ruinen. Het Woldense sportakkoord is een afspraak om de inwoners gezond te houden, zowel lichamelijk als geestelijk. Het sportakkoord beschrijft hoe alle partijen zich daarvoor inzetten. (meer…)