De gemeenteraad heeft besloten om het aantal karakteristieke panden in welstandsvrije gebieden te verminderen. Het zijn er nu ongeveer 450 en het worden er 139. De historische verenigingen hebben samen met adviseurs van Libau een voorlopige keuze gemaakt op basis van vijf criteria. Voor de 139 karakteristieke panden die op de lijst staan, wordt een welstandstoets verplicht bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning en kunnen we stimuleringsplanologie. De conceptlijst zal, na vrijgave door het college, van 1 oktober tot en met 11 november 2020 ter inzage liggen voor inspraak.