Het college wil meewerken aan de bouw van een woning aan de Oldenhave in Ruinen. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het college vraagt de raad hierover een besluit te nemen. De huidige eigenaren willen een nieuwe woning bouwen op de plek van de voormalige boerderij. De grond heeft nu nog een agrarische bestemming, waardoor de bouw van een woning niet mogelijk is. De gemeenteraad wordt gevraagd de bestemming te veranderen van ‘agrarisch’ in ‘wonen’.