Woensdagmorgen werden deze borden gepresenteerd aan de kinderen van KC ‘t Echtenest. Oktober vorig jaar hebben zij de bermen aan de Kruisweg en Vledders ingezaaid met Drents akkerbloemenmengsel.

Dit mengsel zorgt voor meerjarige bloemen die vlinders, bijen en ander kwetsbare insecten aantrekken. De leerlingen maakten tekeningen om duidelijk te maken dat hier bloemen gaan groeien en deze niet geplukt mogen worden, om er samen voor te zorgen dat iedereen kan blijven genieten van de insectenvriendelijke berm. De borden werden geplaatst aan het fietspad over de Nes (zijde Oshaarseweg), vooraan de Kruisweg en aan ‘t Vledders nabij de NAM locatie.
Dit project komt voort uit een vraag van aanwonenden van deze NAM locatie, en werd uitgevoerd in samenwerking met de NAM en IVN.