Het college heeft de subsidie voor Stichting zwembad Ruinen voor 2020 vastgesteld op € 87.726. Tegelijkertijd geeft het college het zwembad eenzelfde bedrag als voorschot op de subsidie 2021.

Ook heeft het college de jaarrekening van het zwembad ontvangen. Deze sluit met een positief resultaat van bijna 40.000 euro. Dat bedrag gaat in de spaarpot om in de toekomst tegenvallers te kunnen opvangen.