Op de algemene jaarvergadering van de Bijenhouders vereniging Ruinen en Omstreken vrijdagavond j.l. zijn een zestal leden gehuldigd, omdat zij jarenlang trouw aan de afdeling Ruinen van de NBV zijn geweest.

Ze waren respectievelijk 25, 40 en 50 jaar lid van de afdeling Ruinen met een hele rijke imkerervaring, belangrijk voor de vereniging en nog meer voor de jonge startende imkers. Allen zijn ze hierin erg actief, een aantal in de commissie voorlichting van de vereniging die te vinden is op allerlei buitenactiviteiten in de regio, weer anderen zijn actief met het onderhouden van de website of met de jaarlijks verschijnende infogids. Bovenal hebben ze gemeen dat het druk bezette mensen zijn, natuurliefhebbers en bezeten imkers.
Zijn werden toegesproken door mevr. Marleen Boerjan, secretaris van de landelijke NBV uit Ede die namens het bestuur van de NBV lovende woorden tot hen sprak en hen de onderscheidingen op spelde, waarna ze door het bestuur van de afdeling Ruinen in de bloemetjes werden gezet. Het bleef na afloop hiervan nog lang gezellig.