Graag attenderen wij u als inwoner/ondernemer van Ruinen op de inloopavond aanstaande maandag 8 november. Dit is een inloopavond over de uitbreiding van bedrijventerrein Voor de Blanken.

Datum: maandag 8 november 2021.
Locatie: Buitencentrum De Poort, Kloosterstraat 12 in Ruinen.

Het plan
De voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Voor de Blanken vindt plaats in westelijke richting, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein. De ontsluiting van de uitbreiding vindt plaats aan de zuidkant op de Meppelerweg.

Inloopbijeenkomst 8 november
Op 8 november bent u tussen 19.00-20.30 uur van harte welkom in Buitencentrum De Poort in Ruinen. U kunt daar het ontwerp bekijken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein met de daarbij behorende ontsluiting. Tijdens deze inloopavond zijn vertegenwoordigers aanwezig van gemeente De Wolden, de initiatiefnemers en adviseurs. Er is gekozen voor een inloopavond, dus er is geen presentatie, maar de plannen worden op meerdere plekken in de ruimte weergegeven. Uiteraard worden de op dat moment geldende regels i.v.m. corona gehanteerd die het RIVM op dat moment heeft vastgesteld.