Al enige dagen zijn er borden, bij het begin van het fietspad vanuit Echten bekeken, geplaatst. Hier wordt kenbaar gemaakt dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden.

De gemeente De Wolden heeft vanuit de fietsersbond begrepen dat er meer aandacht moet komen voor fietsoversteekplaatsen. Vanuit de fietsersbond is er dan ook een dringend verzoek ingediend om de oversteekplaats van het fietspad bij Echten vanuit Ruinen veiliger te maken.
Nog even ter herinnering, de huidige constructie is indertijd met de omwonenden tot stand gekomen. Wens was, niet te laten eindigen op het kruispunt en enige afstand van de spoorwegovergang.

De opzet al zodanig zal niet wijzigen. Echter er zal bij de overgang een rood gemarkeerd wegdek komen met iets van een taludaccentuering.
Voor deze aanpassing is er draagvlak gevonden bij subsidieverstrekkers dus zal het gesubsidieerd worden.
Dit betreft dan ook puur een preventieve actie. Ongevallen zijn er gelukkig niet bekend.