Op 1 mei 2022 is het echtpaar Joosten-ter Meer 70 jaar getrouwd. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen feliciteert het echtpaar, namens het gemeentebestuur, op maandag 2 mei 2022.

Meneer Joosten is geboren op 8 oktober 1924 in Hees. Hij groeide op met zijn ouders en een zus. Mevrouw Joosten-ter Meer is geboren op 25 mei 1929 in Achterma. Het gezin bestond uit haar ouders, zijzelf, een zus en een broer.

Op 1 mei 1952 zijn ze in het huwelijk getreden en hebben ze het boerenbedrijf op Hees voortgezet. Er werden 4 kinderen geboren, Klaasje, Jan, Gerda en Gretha. Op Hees hebben ze altijd een prachtige tijd gehad, zonder zorgen en met veel vrienden, familie en buren om zich heen, vertellen ze altijd. Toen meneer op 58-jarige leeftijd rugproblemen kreeg, hebben ze besloten om te stoppen met het boerenbedrijf en werd er een huis in Ruinen gekocht, waar ze tot op heden nog steeds wonen.

Toen kwam de tijd voor vakanties met vrienden, fietstochtjes etc. Hun huis was en is altijd een komen en gaan, want vooral mevrouw houdt van mensen om zich heen, zorgen voor en gezelligheid.

Een zwarte bladzijde in het leven van het echtpaar is de ernstige ongeneeslijke ziekte van schoonzoon Marthijn. Hij heeft, veel te jong, deze diagnose gekregen. Het echtpaar heeft inmiddels 11 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Het 9e achterkleinkind is op komst.