Het kerkkoor Ruinen bestaat dit jaar 80 jaar. In februari 1942 werd het koor opgericht. Er werd eerst gerepeteerd in de pastorie. De eerste winter was erg koud. De brandstof was schaars. Daarom brachten de mannen hout en turf mee. Nu is dat allemaal niet nodig. Het kerkkoor repeteert in de Bron met de verwarming aan. Elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur wordt en gezongen. Het koor staat sinds een half jaar onder leiding van Martha Pel. Dit 80 jarig jubileum wordt gevierd tijdens de dienst van Pinksteren. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust eens langs op de dinsdagavond in de Bron.