Stichting Welzijn de Wolden heeft Gert Vos als nieuwe directeur-bestuurder aangesteld. Vos zal op 1 september beginnen. De stichting heeft met Gert Vos een man met een missie binnengehaald: “Het gaat om de samenleving. Dat de mensen in Wolden samen goed kunnen leven”.

Naast elkaar staan
Daarmee sluit de nieuwe directeur aan bij de missie van Welzijn de Wolden: Iedereen doet mee naar vermogen. De organisatie realiseert die missie onder meer door inwoners te helpen en te stimuleren om elkaar te ontmoeten. “Dat je samenwerkt voor de leefbaarheid, zodat iedereen kan meedoen. Dat spreekt mij enorm aan.”
Vos vertaalt die missie niet alleen naar de samenwerking met de inwoners van De Wolden. “Met elkaar meedoen geldt natuurlijk voor iedereen,” benadrukt hij. “Ik wil met onze medewerkers naast elkaar staan om samen ons mooie werk te doen. En ook als organisatie staan we gelukkig niet alleen: we hebben veel goede partners in de gemeente en daarbuiten.”

Elkaar helpen en aanvullen
Het eerste werk dat Gert Vos zal oppakken is dan ook een uitgebreide kennismakingsronde: “Ik wil allereerst de medewerkers spreken. Het gaat erom dat we van elkaar horen wat we belangrijk vinden, wat onze drijfveren zijn. Want als je elkaar goed kent, kun je ook goed samenwerken.” Datzelfde principe geldt volgens Vos ook voor de samenwerkingspartners in De Wolden: “Ik ga goed luisteren naar wat iedereen kan en wil, zodat we elkaar kunnen helpen en aanvullen.”
Het belangrijkste gesprek is en blijft altijd met de inwoners van de gemeente. “Met elkaar blijven praten en elkaar kennen. Dat kunnen de mensen hier goed en ik heb er zin in om daar aan mee te doen!”

Uitnodiging voor iedereen
Samenwerken voor de leefbaarheid kan volgens Vos op veel manieren. “Via overleg, in projecten, spreekuren, huisbezoeken, in dorpshuizen, vrijwilligerswerk,” somt hij op. “Maar ook gewoon even met elkaar bellen, een mail of een appje sturen of een praatje op de markt. Ik nodig iedereen van harte uit om ons én elkaar op alle manieren op te zoeken voor een goed gesprek en goede samenwerking!”