in cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021
Een ruime meerderheid (86%) van de inwoners van De Wolden die gebruik maken van de Wmo zijn tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen. Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek van de Wmo 2021.

Elk jaar vindt er een cliëntervaringsonderzoek plaats. De Wolden vindt het belangrijk om de ervaringen van inwoners met ondersteuning vanuit de Wmo regelmatig te monitoren. Het is daarnaast een verplichting vanuit het Rijk. De ondervraagde inwoners zijn opnieuw tevreden over de Wmo ondersteuning. Doordat de ondersteuning aansluit bij de hulpvraag, kunnen inwoners zich beter redden en ervaren zij een betere kwaliteit van leven. Van de inwoners die hulp ontvangen werden er 593 aangeschreven voor een steekproef, waarop 254 reacties kwamen (43%).

De gemeente helpt vanuit de Wmo inwoners die dat nodig hebben met bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, vervoer, dagbesteding en hulpmiddelen. Wethouder zorg, Mark Turksma, is tevreden over de uitkomsten: “Het onderzoek laat zien dat de Wmo dienstverlening door onze klanten goed gewaardeerd wordt. Toch blijven we eraan werken om het verder nog te verbeteren. Zo blijft de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning nog een punt van aandacht. Het is belangrijk dat de inwoners weten waar ze met hun vragen terecht kunnen.”