Eind 2022 zijn er vier bijeenkomsten geweest in d’Olde Karke met verschillende willekeurig gekozen inwoners en verenigingen en clubs uit Echten. Doel van deze bijeenkomsten was om te kijken hoe het dorpshuis minder afhankelijk kan worden van subsidies en hoe wij geld kunnen gaan reserveren voor het noodzakelijke groot onderhoud.

Daarnaast waren wij benieuwd hoe inwoners en verenigingen naar het dorpshuis keken en of er nog suggesties waren om het dorpshuis nog meer aantrekkelijk te maken voor (potentiële) huurders van de zaaltjes. Op deze avonden zijn o.a. meerdere stellingen benoemd waarop reactie gegeven kon worden, daarnaast is er gevraagd naar suggesties voor activiteiten.
Wij hebben als bestuur al deze suggesties en voorstellen op een rijtje gezet en zijn hiermee meteen aan de slag gegaan. Een deel van de suggesties had te maken met de bekendheid en ‘zichtbaarheid’ van d’Olde Karke. Een ander deel had te maken met de beschikbaarheid van catering wanneer een zaal gehuurd wordt. Ook is er m.b.t. activiteiten een plan gemaakt. Tot slot, nog niet alle suggesties zijn uitgewerkt; wij blijven daar als bestuur de rest van het jaar mee bezig.

Inmiddels is er een Facebook-pagina waar wij zoveel mogelijk mededelen wat de ontwikkelingen zijn, wat er te doen is etc. We hebben Anouk Benning gevraagd deze pagina te beheren en we zijn erg blij dat ze dat heeft opgepakt. Ook de website is geactualiseerd, door Martijn van den Ende en hij zal deze ook blijven beheren. Tijdens de Bellefair hebben we een “open” dag gehouden, vele bezoekers van de fair konden op dat moment een blik binnen werpen en hebben dat ook gedaan. Binnen lieten we een doorgaande fotopresentatie zien. Verder is de d’Olde Karke flyer tekstueel aangepast en geoptimaliseerd en daarna opnieuw gedrukt. We zullen deze binnenkort ook op relevante plaatsen gaan verspreiden. Als laatste bekendheid/zichtbaarheidspunt willen we de naam van d’Olde Karke op de gevel gaan plaatsen zodat duidelijk wordt dat dit het dorpstrefpunt is.

Er is verder een oproep gedaan onder de inwoners om soep te koken zodat we weer 1x per maand samen soep kunnen eten in d’Olde Karke. Twee dames hebben zich aangemeld; waarschijnlijk gaan we hier in september mee starten. De Activiteitencommissie heeft in februari het darttoernooi georganiseerd op voorstel van de jeugd (gedaan door hen in een van de vier gesprekken) en dit sloeg erg goed aan en krijgt zeker een vervolg. Verder zijn we aan het bekijken of we een gevulde koelkast in de kerk kunnen gaan zetten.

De overige voorstellen die gedaan zijn, gaan wij nog verder uitwerken. Wij zijn erg blij met al deze input en gaan/zijn aan het werk!!! Bedankt!

Marco, Henk, Mieke, Hans, Els