De ‘Meerjarige prestatieafspraken 2024-2028’ tussen gemeente De Wolden, woningcorporatie Actium en de huurdersorganisatie MEVM zijn getekend. Gerrie Hempen, wethouder Wonen van De Wolden: “De afspraken gaan vooral over genoeg betaalbare woningen van goede kwaliteit. Geschikt voor jonge inwoners én voor oudere mensen die vaak meer zorg nodig hebben. Met een gevarieerd aanbod van woningtypes voor allerlei mensen zetten we verder in op leefbare en vitale wijken. De afspraken zijn een vervolg op de Woon(zorg)visie die in maart 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad.”

Betaalbaar en duurzaam
Actium heeft als doel om 60 tot 65 sociale huurwoningen te bouwen in de komende vier jaar. Melanie Maatman, directeur-bestuurder bij Actium: “Dat sluit aan bij onze ambities om in totaal 100 tot 110 woningen toe te voegen aan het woningbestand tot 2032. De nieuwe woningen zijn duurzaam. Daarnaast gaan we een deel van de bestaande woningen verduurzamen. Dat leidt tot lagere woonlasten voor de bewoners en draagt bij aan de klimaatdoelen.”

Levensloopbestendige woningen
De gemeente De Wolden en Actium zetten zich speciaal in voor het realiseren van levensloopbestendige woningen. Gerrie Hempen: “In onze gemeente is hier grote behoefte aan. Zo kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen op een veilige manier. Het aanpassen van bestaande woningen én het bouwen van woningen op geschikte locaties gaan helpen. Daarnaast gaan we verkennen of een seniorenmakelaar bij ons aan de slag kan. Hierover gaan we in gesprek met welzijnspartijen. Ook verkennen we de mogelijkheden senioren te faciliteren bij een verhuizing.”

Ontmoeting tussen bewoners
Melanie Maatman vult aan: “Prettig wonen en elkaar makkelijk ontmoeten, ook daarmee gaan we samen met de gemeente aan de slag. Dit is vaak maatwerk en we sluiten vooral aan bij de lokale wensen. Te denken valt aan een gezamenlijke (moes)tuin, een gedeelde huiskamer of een ander idee van bewoners.

De stem van de huurder
Voorzitter Marcel Bomers van de huurdersorganisatie MEVM is blij met de prestatieafspraken: “De afspraken komen in nauw overleg met ons tot stand. En dat is nuttig en noodzakelijk, want wij behartigen de belangen van de huurders én toekomstige huurders.” De afkorting van MEVM staat voor Mit En Veur Mekaor.