Het college van B&W verzoekt de gemeenteraad budget beschikbaar te stellen voor het afvoeren van met PFAS verontreinigde grond in Ruinen. In 2019 is voor de aanleg van kunstgrasvelden bij VV Ruinen besloten verontreinigde grond tijdelijk in depot te zetten.

Dit omdat het toenmalige handelingskader onvoldoende duidelijkheid bood, en men verder wilde met de nieuwe velden. De grond is in overleg met de RUD aan de Meppelerweg opgeslagen. De vervuilde grond dient alsnog wel verwerkt te worden.

Het afvoeren van de vervuilde grond is een wettelijke verplichting van de gemeente. Het college vraagt daarom aan de raad het benodigde budget vrij te maken om de grond te kunnen laten verwerken.