Op 30 juni 2022 besloot de gemeenteraad van De Wolden het Transitiefonds Toekomstgerichte Landbouw in te stellen, een subsidieregeling die loopt tot en met 2025. In de eerste helft van 2024 ontvingen vijf agrarische projecten subsidies uit deze regeling. “Deze subsidies dragen bij aan innovaties die zowel de natuur als de agrarische sector ten goede komen. Een win-win situatie waar het college graag aan meewerkt,” aldus wethouder Gerrie Hempen.

Twee keer per jaar aanvragen
Elk jaar zijn er twee aanvraagperiodes. In de eerste periode van 2024 ontvingen vijf verduurzamingsprojecten een subsidie. Drie projecten schaften werktuigen aan voor de mechanische vernietiging van groenbemester. Eén project investeerde in een cameragestuurd schoffelwerktuig en één project kon hierdoor investeren in een sleuvenfrees.

Mechanische vernietiging van groenbemester
De werktuigenverenigingen van Ansen, Ten Arlo en Koekange schaften werktuigen aan voor de mechanische vernietiging van groenbemester. Dit vermindert het gebruik van chemische middelen zoals glyfosaat, bevordert de biodiversiteit, en verbetert de bodem- en waterkwaliteit.

Precisieschoffelen
Drie boeren ontvingen gezamenlijk een subsidie voor een cameragestuurde schoffel, waarmee zeer nauwkeurig onkruid verwijderd kan worden. Dit vermindert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en komt de bodem en natuur ten goede.

Waterberging
Jachtveldvereniging Bazuin ontving een subsidie voor een sleuvenfrees waarmee de vochthuishouding tussen droge en natte gebieden verbeterd kan worden, wat de biodiversiteit en bodemkwaliteit bevordert. Gemeente De Wolden blijft zich met deze subsidies inzetten voor een duurzame en toekomstgerichte landbouw. De tweede aanvraagperiode van 2024 loopt van
1 september tot 1 november en ook in 2025 zijn er weer twee aanvraagperiodes. Op de website van gemeente De Wolden vindt u meer informatie over deze subsidieregeling.